Mevlana Kimdir? Yedi Öğüdü Nedir? En Güzel Mevlana Sözleri Listesi

mevlana kimdir

Barış ve hoşgörü deyince akla gelen ilk isimlerden olan Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207 senesinde Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Belh şehri, şu anki Afganistan’ın sınırları içerisinde yer almaktadır. Babası, ‘Bilginlerin Sultanı’ lakaplı Bahaeddin Veled’tir. Annesi Mümine Hatun’dur. Mevlana Celaleddin Rumi, hoşgörüsü ile tanınmış ve söylediği anlamlı ve güzel sözlerle halkımızın gönlünde taht kurmuş bir dini bilgindir. Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. İsminin başında bulunan ‘Mevlâna’ kelimesi efendimiz anlamına gelmektedir.

Contents

Mevlana’nın babası olan Sultanü-l Ulema Bahaeddin Veled, o dönemde ortaya çıkan bazı siyasi olaylardan dolayı Belh şehrini terk etmek zorunda kalmıştır. O dönemin siyasi olaylarının sonucu ise Moğol tehlikesi olarak görülmüştür. Herhangi bir Moğol tehlikesine karşı can güvenliğinden dolayı şehri terk etmişlerdir.

Göç sırasında ilk olarak Nişabur’a gitmişlerdir. Nişabur’da Mutasavvıf Ferüddin Attar ile karşılan Mevlana, o dönemde çocuk olmasına rağmen, Ferüddin Attar’ın övgüsünü almış ve ilgisini çekmiştir. 1244 yılında ise Şems Tebrizi ile karşılaşan Mevlana, Şems Tebrizi’nin sorusuna verdiği akıllı cevap ile takdir edilmiştir. Hatta rivayetlere göre Şems Tebrizi, cevabından dolayı Mevlana’ya sarılmıştır. Bir süre Şems Tebrizi ile birlikte adeta bütünleşmiştir. Bir gün aniden Şems Tebrizi vefat etmiştir. Bu vefattan sonra Mevlana, uzun süre kendine gelememiştir ve inzivaya çekilmiştir. Bu inziva süresinde ise Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi ile yakın ilişkiler içerisine girmeye başlamıştır.

Gerek tarih kitaplarından gerekse o dönemden bu döneme kadar gelen hikayelerden anlaşılıyor ki Mevlana ‘barışın ve hoşgörünün’ kilit isimlerinden birisi olmuştur. Yıllarca kendini terbiye edişi ve önemli kişiler ile beraber olması da bunda etkili olmuştur. Dilerseniz, Mevla’nın öğütleri çerçevesinde Mevlana’nın kişiliğini tahmin etmeye çalışın.

Mevlana’nın Yedi Öğüdü Nedir?

  • Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol!
  • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!
  • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol!
  • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol!
  • Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol!
  • Hoşgörülülükte deniz gibi ol!
  • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!

Hz Mevlana’nın Eşi Kimdir?

Hz Mevlana’nın eşi Kira Hatundur.

Mevlana Türk Mü?

Mevlana, Türk’tür. Hakkında İranlı olduğuna dair iddialar vardır ancak bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Mahlası olan ‘’Rumi’’ kelimesi de kökeni hakkında ipuçları vermektedir.

Mevlana Pers Mi?

Mevlana Pers değildir. Türk’tür.

Mevlana Türk Mü Fars Mı?

Mevlana hakkında Fars dedikoduları yayılsa da Mevlana Türk’tür.

Mevlana Özbek Mi?

Mevlana Özbek değildir. Mevlana Türk’tür.

Mesnevi Kime Ait?

Mesnevi eseri Mevlana’ya aittir.

Hz Mevlana Hangi Padişah Zamanında Yaşadı?

Hz Mevlana, I. Alaüddin Keykubat, IV. Kılıç Aslan ve III. Giyaseddin Keyhusrev padişahlarının zamanında yaşamıştır.

Mevlana Hazretlerinin Mezhebi Nedir?

Mevlana Sünni itikadına bağlıdır ve Hanefi mezhebine üyedir.

Mevlana Ölümü Nasıl Tanımlar?

Mevlana ölümü ‘’Düğün Gecesi’’ olarak tanımlamaktadır.

En Güzel Mevlana Sözleri

en guzel mevlana sozleri

Mevlana şüphesiz ki, sadece yaşadığı devirde değil, yüzlerce yıl sonra bile düşünceleri ve sözleri ile insanları etkilemeye devam etmektedir. Tevazunun, alçak gönüllülüğün, bilgeliğin ve de hoşgörünün timsali olan Mevlana, sadece belli bir milletin veya dinin simgesi değil, tüm insanlığın ortak değeri haline gelmiş büyük bir düşünürdür. İşte Mevlana’ya ait kısa sözler ve en güzel Mevlana sözleri;

Steve Jobs Sözleri >>

Kısa Mevlana Sözleri

Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana! Ya da yazık olur adabına.

– Mevlana

 

Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun.

– Mevlana

 

Kötülük yaptın mı kork! Çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkarır.

– Mevlana

 

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

– Mevlana

mevlana sozleri

Can’ı Canan’a teslime hazır değilsen ‘ben Aşk’ım’ deme kimseye.

– Mevlana

Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Sözleri >>

İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini.

– Mevlana

 

Şikayetçi, kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder.

– Mevlana

 

Gözyaşının bile görevi varmış. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

– Mevlana

Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz; hamdım, piştim, yandım.

– Mevlana

Kariyerinizde Size Yardımcı Olacak Jim Rohn Sözleri >>

Ne olursan ol, yine gel.

– Mevlana

 

Sevgi, bilmekten doğar.

– Mevlana

 

Sabır, demir kalkandır.

– Mevlana

 

Genişlik, sabırdan doğar.

– Mevlana

Sabır, sevinç anahtarıdır.

– Mevlana

Güzel yüz aynaya âşıktır.

– Mevlana

 

Gönül, gönül verilerek alınır.

– Mevlana

 

Gönül, ebedi olmayan mülkü, bir rüya bil!

– Mevlana

mevlana

Kusur arıyorsan, tüm aynalar senin.

– Mevlana

Harf’ler yetmedi anlaşılmama, bari hâl’den anla.

– Mevlana

Bill Gates Sözlerinden Alınacak Dersler >>

Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

– Mevlana

 

Ahlak örtüsü olmayanı, başörtüsü dindar yapmaz.

– Mevlana

 

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

– Mevlana

 

Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın.

– Mevlana

 

 

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

– Mevlana

 

 Testide ne varsa dışına o sızar.

– Mevlana

 

Sual de bilgiden doğar, cevap da.

– Mevlana

 

Anlamak bilmek; bilmek affetmektir.

– Mevlana

 

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.

– Mevlana

 

Savaşsız, sabırsız yenme olur mu hiç?

– Mevlana

Bilgeliğinizi Artıracak Robin Sharma Sözleri >>

En Güzel Mevlana Sözleri 

 

Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen! Köpükler, gece-gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete geçirir. Fakat ne şaşılacak şey ki, sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun.

– Mevlana

 

Bir şeyden kaçacaksan yılandan, akrepten, aslandan, kaplandan kaçma da, bedenden kaynağını alan nefsanî isteklerden, heveslerden kaç! Çünkü başımıza gelen bütün belalar, çektiğimiz bütün zahmetler, meşakkatler boş ve olmayacak heveslerden meydana gelir.

 

 

Aşk vadisinde, hiçbir nişane, hiçbir iz yoksa üzülmemeli; çünkü, Hakk’ın lûtfuyla bazen umutsuzluktan bile umutlar doğar. Ey gönül, sakın umutsuzluğa düşme! Allah’tan umudunu kesme ki, bazen can bahçesinde, sögüt ağacının dalı bile hurma verir.

– Mevlana

 

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters.

– Mevlana

 

Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.

– Mevlana

Düşünce Değişimi Zamanı >>

 

Şikayetçi, kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder.

– Mevlana

 

Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme! İşte orası kaderinin değişeceği noktadır.

– Mevlana

 

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

– Mevlana

 

Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.

– Mevlana

 

Vefa nedir, bilir misin? Vefâ arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefâ; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefâ; ötelerin sonsuz mükafatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.

– Mevlana

Dünyanın En Genç Milyarderi Mark Zuckerberg Tecrübeleri >>

 

Tövbesiz ömür, can çekişmekten ibârettir. İnsanı yaşayan ölü hâline sokan ölüm ise Allah’tan habersiz olmaktır. Allah’tan başkasını istemek, istenen şeyin artması zannını verir ama bu istek hakikatte artmasını istediği şeyin tamamıyla eksilmesini istemektir.

– Mevlana

 

Kendini noksan gören kişi, olgunlaşmaya on atla koşar. Kendini olgun sanan ise Allah’a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.

– Mevlana

 

Ey sevgili. Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz.

– Mevlana

 

İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur.

– Mevlana

 

Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

– Mevlana

Zihninizi Rahatlatacak Sözler >>

 

Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok, sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak beni hatırla.

– Mevlana

 

Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile.

– Mevlana

 

Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

– Mevlana

 

Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak.

– Mevlana

 

Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.

– Mevlana

 

 

Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.

– Mevlana

 

Yaşadığın dünyaya bak; yüce tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin?

– Mevlana

 

Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şarap altın tasa konmakla helal olmaz.

– Mevlana

 

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

– Mevlana

 

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül.

– Mevlana

 

Gülü gülene ver. Kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir. Kıymet bilene ver.

– Mevlana

 

Kişisel Gelişim İçin Okumanız Gereken Kitaplar >>