Benlik Nedir? Yüksek Benlik Saygısı Neden Önemlidir?

Benlik Saygısı - Amerikan Psikoloji Derneği, benlik saygısını, "kişinin benlik kavramında yer alan niteliklerin ve özelliklerin olumlu olarak algılanma derecesi" olarak tanımlar.

Benlik nedir? Benlik saygısı nasıl nedir? Yüksek özgüvene sahip olmanın önemini göz ardı etmemelisiniz. Çünkü kendinize olan saygınız, sizin hayattaki konumunuzu belirleyecektir. Peki özgüven için gerekli olan benlik ve de benlik saygısı nedir?

Muhtemelen hepimiz kendinize inanma, kendinize değer verme, kendi kendinizin amigosu olma ve kendinizi sevene kadar başkalarını tam olarak sevemeyeceğiniz gibi tavsiyeleri duymuşuzdur. Bunların hepsi doğrudur ama bu gerçek hayatta tam olarak ne anlama geliyor? Esasen, yüksek özgüvene sahip olmak, başarılı ve mutlu bir yaşam için hayati önem taşır.

Peki özgüveninizin yeterince yüksek olup olmadığını tam olarak nasıl anlarsınız? Aşağıda benlik saygısı konusunun ne olduğuna bir gözatacağız.

Kendi Değerinizi Artırmanın Yolları >>

Benlik Nedir? Benlik Saygısı Nedir?

Yüksek özgüvene sahip olmak için öz saygının gerçekte ne olduğunu anlamak önemlidir. Öncelikle saygı, bir kimsenin düşüncelerine, sözlerine ve davranışlarına karşı duyulan olumlu, pozitif histir. Ayrıca insanlar arasındaki duruşuna ve inanılırlığına karşı duyulan olumlu bir histir diyebiliriz.a

Benlik Saygısı

Benlik Saygısı - Benlik saygısı, kendinize saygı ve hayranlık duymaktır.

Benlik saygısı, kendinize saygı ve hayranlık duymaktır. Amerikan Psikoloji Derneği, benlik saygısını, “kişinin benlik kavramında yer alan niteliklerin ve özelliklerin olumlu olarak algılanma derecesi” olarak tanımlar.

Yüksek benlik saygısı sadece kendinden hoşlanmak değil, aynı zamanda kendine sevgi, değer, itibar ve saygı da duymaktır. Olumlu öz saygı aynı zamanda yeteneğinize (öğrenmek, başarmak ve dünyaya katkıda bulunmak) ve işleri kendi başınıza yapma özerkliğine inanmak anlamına gelir. Fikirlerinizin, duygularınızın ve düşüncelerinizin bir değeri olduğunu düşündüğünüz anlamına gelir.

  • Başka bir deyişle, benlik saygısı, kendiniz hakkında ne hissettiğinizi (içeride ve dışarıda), ne düşündüğünüzü, kendinize verdiğiniz değeri ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu da kapsar. Ayrıca başkalarının sizi nasıl gördüğünü, size karşı nasıl davrandığını ve ne derecede değer verdiğini hissettiğinizle de ilgilidir. Bu nedenle, istismar edilenler, ilgilenilmeyenler veya travma yaşayanlar (özellikle çocukken), gelecekte düşük benlik saygısından muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olacağı kişilerdir.

Bu kavram tamamen tek bir şeye veya düşünceye bağlı değildir. Bunun yerine, bir kişinin öz saygısı, kişiliğiniz, başarılarınız, yetenekleriniz, geçmişiniz, deneyimleriniz, ilişkileriniz, fiziksel durumunuz ve nasıl algıladığınız dahil sizi bir kişi olarak tanımlayan her şeye ilişkin görüşünüzden oluşur.

Bu Yıl Edinmeniz Gereken Kişisel Gelişim Hedefleri >>

Benlik Saygısı ve Depresyon

Düşük benlik saygısını sürekli olarak karıştırma eğilimindeyiz. Depresyon ile aynı şey değildir. İki kavram örtüşürken, düşük benlik saygısı, aynı şey olmaktan ziyade depresyon için bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Depresyon, zihni ve bedeni etkileyen bir zihinsel sağlık durumu iken, benlik saygısı, kendiniz hakkında düşünme ve hissetme şeklinizi tanımlar. Ek olarak, bazı insanlar daha istikrarlı bir özgüvene sahipken, diğerlerinin kendileri hakkındaki duyguları son derece kırılgandır. Ruh haline ve olaylara daha duyarlıdır ve düşmeye daha yatkındır.

Unutmayın, özgüveninizin yüksek ya da düşük olması, birçok faktörden etkilenir. Bunlardan bazıları sizin kontrolünüzdedir, bazıları değildir. Nihayetinde, önemli olan, bu birçok faktörden hangisine odaklandığınızdır.

Farkında olsanız da olmasanız da, benlik saygınız kendinize çizdiğiniz resim, vurgulamayı seçtiğiniz yanlarınızdır. Esasen, ünlü doğa bilimci filozof Henry David Thoreau‘nun bir zamanlar dediği gibi, “Soru, neye baktığınız değil, ne gördüğünüzdür.”

Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri Nelerdir? >>

Yüksek Benlik Saygısı Nedir?

Aksine, yüksek özgüvene sahip olanlar içinde bile, özeleştiri yapmak yaygındır.

Bu kavram, genellikle kendinizi olumlu bir şekilde tutmak anlamına gelir. Bu, kendinizle ilgili her şeyi sevdiğiniz veya mükemmel olduğunuzu düşündüğünüz anlamına gelmez. Aksine, yüksek özgüvene sahip olanlar içinde bile, özeleştiri yapmak yaygındır. Benlik saygısı duruma bağlı olarak dalgalanabilir. Bununla birlikte, yüksek benlik saygınız varsa, kendinizle ilgili olumlu düşünceleriniz olumsuzlara göre daha ağır basar.

  • Esasen, yüksek benlik saygısı, güçlü yönlerinizi kutlamanıza, zayıf yönlerinize meydan okumanıza, kendiniz ve hayatınız hakkında iyi hissetmenize izin veren bir zihin çerçevesidir. Günlük iniş ve çıkışları bir perspektif haline getirmenize olanak tanır. Çünkü özünüzde kendinize değer verir, güvenir ve saygı duyarsınız.
  • Her şeyin sizinle ilgili olmadığını anlamanıza da yardımcı olur. Bu da her şeyi kişisel olarak almamanızı ve aşırı tepkisel olmamanızı sağlar. Güçlü öz saygı, kendinizin ötesini görmenizi ve dünyadaki yerinizden emin olmanızı sağlar.

Ancak ilginç bir şekilde, yüksek benlik saygısına sahip olmak, her zaman kendiniz hakkında iyi hissetmekle ilişkili olduğunu düşündüğünüz koşullarla uyumlu olmayabilir. Nasıl mı?

  • Örneğin, bazı araştırmalar fiziksel çekiciliğin yüksek benlik saygısı anlamına gelmediğini gösteriyor. Aslında, bir çalışma, “yüz çekiciliği” olan gençlerin benlik saygısı puanlarında yaşıtlarına göre daha düşük puan aldığını göstermiştir. Diğer bir deyişle, her şeye sahip gibi görünen bir kişi- harika bir iş, romantik partner, güzellik, formda vücut – kendini o şekilde görmeyebilir.

Eleştirel Düşünme Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz? >>

Neden Yüksek Benlik Saygısı Önemlidir?

Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre, yüksek benlik saygısına sahip olmak, pozitif zihinsel sağlık ve esenliğin anahtarıdır. Yüksek benlik saygısı önemlidir çünkü zorluklarla başa çıkmanıza ve olumsuzlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur .

Daha yüksek bir benlik kavramınız varsa, mutlu olmadığınız kısımlara aşırı odaklanma, suçlama, kendinden şüphe etme, umutsuzluk veya ağırlık verme eğiliminde değilsiniz demektir. Ayrıca okuldan, işten, evden veya akranlarınızdan olsun, onlara göre, stres, endişe ve baskı ile daha iyi başa çıkabilirsiniz.

  • Bunun yerine, algılanan herhangi bir “başarısızlık” nedeniyle umutsuz, sıkışmış veya değersiz hissetmek yerine, yüksek özgüvene sahip bir kişi, “başarısız” veya umutsuz hissetmekten çok, değiştirebileceği veya geliştirebileceği şeyi aramaya daha yatkındır.

Düşük özgüvene sahip birinin, kendisiyle ilgili olumsuz duygulara kapılma olasılığı daha yüksektir. Aslında araştırmalar, özellikle çocukken kendinize karşı olumlu ve saygılı hissetmenin, hayatın zorluklarına uyum sağlamanıza yardımcı olmak için size çok yardımcı olduğunu göstermiştir.

Hayatımızı Kötü Kılan 10 Büyük Hata >>

Benlik Saygısı ve Sağlık İlişkisi

Yüksek Benlik Saygısı - Stresi nasıl deneyimlediğiniz de özgüven düzeyinizle yakından ilişkilidir.

Sağlıklı bir benlik kavramı ve öz saygı, bir şeyler ters giderse, biri sizi reddederse, bir hata yaparsanız veya bazı hatalarınız olursa bunun dünyanın sonu olmadığını anlamanızı sağlayabilir.

Benlik Saygınız ve Prososyal Davranış

Yüksek benlik saygınız aynı zamanda toplum için güzel davranışla (cömertlik ve empati gibi nitelikler gibi başkalarına fayda sağlama niyeti taşıyan eylemler), esneklikle ve pozitif ailevi ilişkilerle de bağlantılıdır. Aslında, 2014 yılında yapılan bir araştırma, daha yüksek özgüvene ve aileleriyle daha sevgi dolu ve destekleyici ilişkilere sahip üniversite öğrencilerinin, okulda daha başarılı olduklarını ve yeni bir ortamın sosyal uyumuna daha iyi adapte olduklarını göstermiştir.

Benlik Saygınız ve Stres

Stresi nasıl deneyimlediğiniz de özgüven düzeyinizle yakından ilişkilidir. Olumlu sosyal davranışın, stresörlerin günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı ve stresi daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olduğu bilinmektedir. Çalışmalar ayrıca pozitif benlik saygısı ile hedeflere ulaşmak için motivasyon, öz yeterlik ve özdenetim arasında olumlu bir ilişki bulmuştur. Daha yüksek benlik saygısının seviyeleri de daha büyük akademik başarının ön göstergesidir.

Benlik Saygınız ve Refah Düzeyiniz

Yüksek benlik saygınız, depresyon ve anksiyete gibi birçok ruh sağlığı durumuna karşı koruyucu olarak kabul edilir. Aslında araştırmalar, yüksek özgüvene sahip olmanın, yaşamınızdan duyduğunuz memnuniyetle ve zorlu durumlarda kendinizle ilgili olumlu bir tutumu sürdürme becerinizle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Araştırmalar ayrıca özgüvenleri daha yüksek olan kişilerin işlerinde daha mutlu olduklarını, daha iyi sosyal ilişkilere sahip olduklarını ve genel olarak daha olumlu bir refah duygusuna sahip olduklarını göstermektedir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Düşüncelerinizi bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.