Liderlik Görevini Üstlenin

Liderlerin yapması gereken önemli bir görüş değişikliğidir.

Geleneksel liderlik anlaşıyı ve olması gereken liderlik anlayışı arasındaki farklar nelerdir? Takipçilerinizi nasıl yönlendirebilirsiniz? Etkili bir lider olmak için dikkat etmeniz gereken bazı bakış açıları bulunmaktadır. Sadece iş hayatında değil, normal hayatımızda da insanlar bizleri gözlemler. Söylediklerimiz ve yaptıklarımızla onlarda pozitif veya negatif etki uyandırırız:

 • Beklenilen sonuçlardan çok daha iyilerini elde edin.
 • Gayretli bir ekip oluşturun.
 • Daha iyi bir iş kurun.

Liderlik Görevini Üstlenin

Bu yazının hedefi; işlerinde  değişim ve gelişimi temin etmek için ekiplerini motive etmek isteyen liderlere yardım sağlamaktır.

İlk temel ilke olarak; gerçekten etkili olan liderler, bulundukları konuma hizmet görmek için geldiklerine inanan liderlerdir. Bu ifade o kadar önemli  ki, tekrar etme ihtiyacı duyuyorum:

Gerçekten etkili olan liderler, bulundukları konuma hizmet görmek için değil hizmet vermek için geldiklerine inanan liderlerdir. Bu liderler, makamın ve komuta kontrol kültürünün suistimal edilmesiyle, beklenilen sonuçlardan daha iyi neticelerinin elde edilemeyeceğinin farkındadırlar. Başarı elde etmek için kalbinizi ve kafanızı kullanmalısınız. Liderler, geleneksel iş piramidini tersine çevirmektedir.

Başarılı Takım Olmak İçin Gerekli 5 Özellik >>

Geleneksel Çalışma Ve Liderlik

Gerçekten etkili olan liderler, bulundukları konuma hizmet görmek için değil hizmet vermek için geldiklerine inanan liderlerdir.

Geleneksel çalışma modelinde; takipçiler liderlerinin talimatları doğrultusunda hareket ederler. Bu model, fikir üreten üç veya dört lidere bel bağlamıştır. Bir başka deyişle, liderler fikir üretmekte, takipçileri izlemektedir. Çalışmayla düşünmenin bu şekilde ayrılmasının oldukça verimsiz olduğu gözlenmiştir.

Liderlik modelinde ise; aksi durumun olduğunu görmekteyiz. Şirkette herkesin şirket adına düşünüp faaliyete geçmesini desteklemektedir. Japonlar bu uygulamayı, herkes tarafından her daim gerçekleştirilen sürekli gelişim anlamına gelen “kaizen” diye adlandırmaktadır.

Yüzlerce insanın şirketi geliştirmek için sürekli çaba sarf ettiği bir şirketle geleneksel çalışma modelini uygulayarak rekabet etmeyi düşünüyorsanız onlara ayak uydurabilmek için gerçekten çok çalışmanız gerecektir. Liderlerin yapması gereken önemli bir görüş değişikliğidir.

İkinci temel ilke olarak; idarecilik ile liderliğin farklı rolleri içermesidir.

 • İdareciler, hedeflerini gerçekleştirerek kar marjlarını  ve teslim planlarını sağlayarak ve bu tür görevleri yerine getirerek işin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.
 • Liderler ise; işi daha  iyi bir hale getirirler. Herkesi işi sorgulamaya ve değiştirmeye sevk ederek beklentileri aşarlar. Liderler beklenilen sonuçlardan daha iyi neticeler elde etmektedir.

Richard Branson Hedeflerine Nasıl Ulaştı? >>

Üçüncü temel ilke ise; çalışanlarınıza karşı dürüst olmaktır.En önemli pazarlama ilkesi, müşterilerinize  istedikleri şeyi vermektir. Çok sayıda araştırma, çalışanların liderlerinde aşağıda belirtilen nitelikleri aradıklarını göstermektedir:

 • Dürüst – “Olduğu gibi anlat.uydurmaca yok…”
 • İleri görüşlü – “Hedef nedir?”
 • İlham kaynağı uyandıran – ”En iyisini yapabilmem için beni motive et!!”
 • Lider olmaya ehil – “Vaat ettikleri sonuçları elde eden.”

Pazarlama felsefesine göre, eğer bunların çalışanların talebiyse, liderler onların bu isteklerini karşılamak zorundadır. Bu durum, şu  şekilde olmaktadır.

Etkili Liderlik İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Şimdi sırada liderlerin kendi etkilerini artırabilmeleri için dikkat etmesi gereken özelliklerde.

Liderlik ve geleneksel çalışma modellerindeki farklara birlikte gözattık. Şimdi sırada liderlerin kendi etkilerini artırabilmeleri için dikkat etmesi gereken özelliklerde. Şu noktalara dikkat etmekte fayda var:

1.Aşama: İlham Kaynağı Uyandıran Bir Hedef

Ekibinizi bir araya getirerek, ilham kaynağı  uyandıran bir hedef yada ortak bir amaç geliştirin. Hedefin içerisinde çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar için de bir şeyler olmasına özen gösterin. Örneğin 3 yıl içerinde;

 • Satışlarımızda yüzde 50 artış sağlayacağız .
 • 3 yeni ürün geliştirmiş olacağız.
 • Şirketimizin içerisinde tüm personelin payı olmasını sağlayacağız.
 • Yatırımcılarımıza kazanç sağlayacağız.

2.Aşama: Geleceğe Dönük Fikirler

Aylık beyin  fırtınası seansları ya da  iş ekip çalışması gibi hedefi gerçekleştirmeye yönelik fikirlerin akışını sağlayacak bir uygulama geliştirin.

Liderlik Sırları: Asla Söylenmeyecek 9 Şey >>

3.Aşama: Engelleri Kaldırın

Hedefin gerçekleşmesinin önünde engeller var mı? Hedefin gerçekleştirilmesini sağlayacak fikirlerin oluşturulmasının bir yolu da şu soruları sormaktır:

 • Hedefimizi gerçekleştirmemizi engelleyen nedir?
 • Hedefimizi elde edebilmemiz için hangi konuda hangi konuda daha iyi olmamız gerekmektedir?

4.Aşama: Fikirleri Projelendirin

2. ve 3. aşamalardan doğan en yeni fikirleri projelere dönüştürün. Proje liderleri seçin ve hedef belirleyin. Mesela 25.04.2021 tarihine kadar yeni pazarlara girmemizi sağlayacak iş üreten bir sistem oluşturmak; dahili olarak işletebileceğimiz bir sistem tasarlamak gibi.

5.Aşama: Projelerinizi Kabul Ettirin

Proje liderlerini, projeleri için eylem planları oluşturmasına izin verin. Bu, işin nasıl yapılacağını göstermektedir. Onlara destek olun, onları cesaretlendirin ve onlara mülkiyet hissi sorumluluk ve mesuliyet verin.

Başarılı Ve Mutlu Bir Yönetici Nasıl Olunur? >>