Tavsiyenin Ve Progresif Pasif Gelirin Gücü Nedir?

Dünyanın en adaletli işlerinden birini tanıttığımız için memnunuz.

Tavsiye satışı nedir? Pasif gelir nedir? Pasif gelir oluşturma yolları nelerdir? Çalışmadan para kazanmak, finansal özgürlüğe ulaşmak düşünceleri şu zaman diliminde en çok talep edilen konulardan biridir.

Tavsiye satışı ile pasif gelir oluşturabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Peki pasif gelirin ne olduğunu tam olarak biliyor musunuz? Eğer bunu tam olarak bilirseniz, belki kendinize hemen bir pasif gelir oluşturma yolu aramaya başlayabilirsiniz. Peki pasif gelir ve sabit gelir arasındaki farklar neler gelin birlikte inceleyelim:

Tavsiyenin Ve Progresif Pasif Gelirin Gücü

Dünyanın en adaletli işlerinden birini tanıttığımız için memnunuz. Bu iş neden mi adaletli? Çünkü bu iş yaş, ön eğitim ve cinsiyet gözetmez. Herkes aynı fırsatlara sahip ve kendi kariyerini kendi belirler. Sınırlama yok. Bu iş modelini daha iyi anlayabilmek için bazı önemli olgulara bir bakalım. Esas itibariyle gelirin 2 şekli vardır.

Sabit aktif gelir

Sabit bir gelirin temelinde bu geliri elde edebilmek adına düzenli bir şekilde çalışma yatar. Ve bu gelir sabittir. Yani değişmez ya da neredeyse artış göstermez. Aktif, çünkü bunun için sürekli çalışmak zorunluluğu vardır. Yani her ay aynı para için işe gidilir. Bunu yapmadığınızda ya da para da alamayız. En iyi iş değil, çoğu insan bu modele göre çalışır. Bunda itiraz edilecek bir şey yok.

Ağ Pazarlamasında Kontrol Edebileceğiniz Tek Şey Nedir? >>

Düzenli bir günlük akışı sağlar. Ancak çoğunluğun değiştirmek isteyeceği bazı şeyleri de beraberinde getirir. Örneğin her sabah erkenden kalkmak. Her gün aynı iş yerine gitmek. Sevelim ya da sevmeyelim, her gün aynı insanlarla bir araya gelmek. Emekliliğe kadar 45 yıl boyunca yapılır bu. Edindiğiniz boş zamanlarda zaten hep yapmayı düşlediğiniz şeyleri yapabilme umuduyla. Tabii ki bunun karşılayabilme ön koşuluyla.

Serbest meslek sahiplerinde de bu çoğu zaman farklı olmuyor. Kendi işini başlatmak, belki de sahip olmadığımız çok parayı gerektirir. Başlangıçta genellikle tek çalışanınız kendinizsinizdir. Bazıları başarılı olur çoğunluk ama değil. Kural olarak çoğunluk bir yerde çalışan ve serbest çalışan olarak elde ettikleri gelirleri ile hayatını idame ettirebilirler ancak çoğunlukla finansal açıdan bağımsızlığı oluşmaz.

Progresif pasif gelir ve fırsatlar biraz daha farklıdır.

Progresif bir pasif gelir başarılı bir yapılanma aşamasından sonra artık mutlaka bizzat faal olmak zorunda kalınmadığında gösterir kendini. Bir pasif gelir bir emeklilik ya da kira geliri ile benzeşir. İlk etapta kurarsınız ve daha sonraları bundan kazanç elde edersiniz.

Kopyalamak Nedir? İşinizi Nasıl Kopyalarsınız? >>

 • Progresif gelir aynı zamanda artırılabilir.

Diyelim ki aylık  1000 TL gelirimiz var ve aynı zamanda, aylık 100 liralık bir progresif artışa sahip bir yan meslek pasif geliri alıyoruz. Yani ilk yıl aylık 100 lira 2. yıl 200 lira 3. yıl aylık 300 lira ve vesaire.

 1. yıl 13.200 TL toplam gelir.
 2. yıl 14.400 TL toplam gelir,
 3. yıl 15.600 TL anlamına gelir.

10 yıl sonra bu yıllık 79 bin lira gelire ulaşır. 20 yıl sonra bu yıllık 264 bin liraya ve sabit eğimde netice itibariyle bir çoğumuz için çaba sarf etmeye değer bir hedefi oluşturur. Maddi açıdan bağımsızlık.

Sabit geliri sürekli bir çalışma ile önemli ölçüde arttıramazken prograsif bir pasif gelir zaman ve ilgili bireysel angajman dikkate alınmasıyla olumlu bir çıkışı harekete geçirebilir. Çoğunlukla da yapılanma aşamasından sonra kendini korur. Bu finansal açıdan ya da başka bir deyişle birçok insanın özgürlük, gam ve kedersizlik olarak nitelendirilmesini mümkün kılar.

Geçimini sağlamak için yapılan kendi işinin yanısıra bu bağımsızlığı sunabilecek bir başka işi daha yapılandırma şansına sahip olmak iyi olmaz mıydı? Belki de o kadar ki, o zamana kadar yapılan meslekten vazgeçilebilsin.

İyi haber şu ki böyle bir şey gerçekten mümkün. Kötü haber progresif pasif gelire denk olan model sadece motive olmuş tutkuyla çalışacak insanlar için uygundur. Progresif pasif gelirin en uygun şekilde yapılabilmesi ve süreklilik arz etmesi için ilgili iş modelinin 5 temel ön koşulu da beraberinde getirmesi gerekmektedir.

 • güçlü bir pazar potansiyeli,
 • özel bir hizmet,
 • geniş bir hedef kitle,
 • ticari çeşitlilik,
 • kaldıraç etkisi .

Süreklilik gösteren bir başarı sadece güçlü bir pazar potansiyeli mevcutsa mümkündür.

Network Marketingde Ekip Üyelerinizi Nasıl Ödüllendirirsiniz? >>

Bunun anlamı şudur:

Kendini geliştirecek potansiyele sahip bir pazar seçmeli. İyi bir gelecek görüntüsü veren bir pazar, yani güncel gelişmelere ve gelecek vadeden trendlere göre yönalan. Örneğin; sağlık, yaşlılık bakımı teknoloji ya da hizmetler.

Piyasa trendleri yanı sıra ticari konsept trendleri belirleyicidir. Süpermarketler ve ticaret zincirleri, örneğin şube ağlarını birçoğu da internetteki imkanları kullanıyor. Mevcut altyapıları kullanabilenler kendilerininkini kurmaktan tasarruf ediyorlar. Bu şekilde az maliyetle ve etkin üretmeyi başarıyorlar. Odak noktasını oturacak anlama sahip çok özel bir hizmet. Her kim mevcut pazarda benzersizliği ile öne çıkan ürün ya da hizmet sunuyorsa net bir şekilde öne geçmiş demektir.

Elbette ki bu ürün ve hizmetler geniş bir ilgi grubu için cazip olmalıdır. Hedef kitle, teklifler ve hizmetler müşterinin talepleri ile örtüşüyor ise daha doğrusu bunlar heyecan veriyorsa memnuniyetle sürekli kullanılacaklar ve memnuniyetle de tavsiye delecekler. Bu şekilde güçlü bir Sabit müşteri yapısı oluşur ve mütemadiyen yeni müşteri potansiyelleri açılır.

 • Çeşitlilik ya da iş sahası olarak değişik alanlara yayılmış olmak da sağlam bir iş modelinin sabit bir bileşenidir.

Tek bir alana ya da sektöre yoğunlaşmış olmakla da şansımız olabilir. Ancak bu şekilde ekonomide sadece tek ayak üzerinde duruyor oluruz. Ancak farklı farklı kaynak ya da sektörlerden girdilere sahip olunması en optimumu olurdu. Bu şekilde sadece risk indirgenmiş olmaz. Aynı zamanda piyasa değişikliklerinden belki de kazanç sağlanabilir. Progresif bir pasif gelirin 5. koşulu kaldıraç etkileridir.

Kaldıraç etkilerini hepimiz günlük yaşantımızdan biliriz. Bir araç kaldıracı örneğin kendi gücümüzü çoğaltıyor. Ekonomide de aynı şekilde işler. bir yöneticinin hedefi sayısız mesai saatleri olmamalıdır. Kendi bilgi ve tecrübesini başkalarına aktararak ve kendi işgücünü çoğaltarak da iyi olabilir.

Başarılı Distribütörlerin 21 Özelliği >>

 • Bu etki basit bir örnekle daha iyi anlatılabilir.

Günde, saati 20 liradan 10 saat çalıştığımızda günün sonunda 200 lira kazanmış oluruz. Ancak bu 10 saati örneğin 100 kişilik bir ağ kurmak ve bunlara da aynı gelir temelini mümkün kılmak için de kullanabilirsiniz. Bu hizmet için bu kişilerin her birinden 2 lira alsak yine 200 lira kazanmış oluruz. Ayda bu 6000 lira eder ki bunun için artık bizzat çalışmak zorunda değilsiniz. Gün gelirde hastalandığınızda hala ayda 6 bin lira kazanmaya devam edeceksiniz ve tatildeyken de ve vesaire. Bu etkin bir kaldıraç etkisidir.

Yani anlıyoruz ki bütün bu koşulları yerine getiren ve böylelikle pasif bir geliri edinmeyi mümkün kılan bir iş modeli seçmek en uygunu olurdu. Bu iyi ve adaletli bir iş olurdu.

 • İzin verirseniz bu ön koşulları yerine getiren bir iş modelini tanıtalım; Tavsiye Satışı (Ağ Pazarlama- Network Marketing- MLM- Doğrudan Satış)

On yıllardır başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Dünya çapında ürün ve hizmetlerin yerleşmiş bir satış şeklidir. Tavsiye pazarlamasındaki şirket yapıları normal bir üst düzey bir gelire sahip bütün şirketlerinkine benzer.

 • Ancak önemli bir farkla.

Alışılagelmiş bir işletme de bir şef vardır ve bir çok da çalışan. Şef her zaman çalışanlardan daha fazla kazanır. Hiyerarşi net bir şekilde belirlenmiştir. Bunu böyle çabuk açabilmenin bir yolu yoktur. Hiyerarşi işler, çünkü yüksek seviyedeki çalışanlar esas itibariyle daha fazla kazanırlar. Şirket içi bir kariyer sadece bazı çalışanlar için saklı tutulur.

Network Marketinge Yönelmenizi Sağlayacak 13 Fikir >>

Tavsiye pazarlamasında bu farklıdır.

Burada en fazla üreten en fazla kazanandır ve herkes her zaman bu kişi olabilir. Bir tavsiye pazarlaması yapısı benzer hedeflere ve aynı olan haklara sahip satış ortağı olarak adlandırılan birçok serbest çalışan kişilerden oluşur.

Bu sayede şirket ödeme planları hesaplanabilir hale gelir ve dolayısıyla da satış ortaklığına hangi seviyede olurlarsa olsunlar başarıya göre ödeme gerçekleştirilebilir. Yani kariyer yapma olanağı herkesin kendi elinde ve bireysel çabalarına bağlıdır.

“Hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey alamaz.”

Olağanüstü performans sergileyen ise olağanüstü sonuçlara ulaşabilir. Tavsiye satışında başarı modeli bu temele oturmaktadır. Bu adildir. Hiç kimse çalışmak zorunda değil ancak bunu yapan ortalamanın üstünde bir kazanç elde eder.

2. bir iş olarak da,hatta evden bile. Bir dükkana ya da bir depoya ihtiyaç yoktur. Personel maliyeti yok. İş yapabilecek olan her yaştaki insan yapabilir. Kadınlar ve erkekler aynı haklara sahip. Herkes kendi kararını kendi verir.

Network Marketing Kolay Para Kazanmak Mıdır? >>